"เตือนตนแก้ไขตนก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    2 พ.ค. 2563

.
 "เตือนตนแก้ไขตนก่อน"

" .. ทุกคนรู้ว่า "อะไรดีอะไรชั่ว" แต่ไม่พยายามรับรู้ความจริงนั้นว่า "เป็นความจริงสำหรับตนด้วย" มักจะไปมุ่งให้เป็นความจริงสำหรับผู้อื่นเท่านั้น ดังที่ปรากฎอยู่เสมอผู้ที่ว่า "คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้และตัวเองก็เป็นเช่นนั้นด้วย" หรือบางทีก็เป็นยิ่งกว่านั้น

"แต่ตัวเองก็หาได้ตำหนิตัวเองเช่นที่ตำหนิผู้อื่น" ถ้าจะให้ดีจริงถูกต้องสมควรจริง ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า "ทรงสอนให้เตือนตนให้แก้ไขตน" ก่อนจะเตือนผู้อื่นแก้ไขผู้อื่น .."

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

2 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย