ศีล สมาธิ ปัญญา รวมลงที่กาย วาจา ใจ : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 จำปาพร    17 ก.พ. 2558

"ศีล"..ก็ตัดสินลงในกาย วาจา ใจ
ตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้น

"สมาธิ" ..ก็ตั้งมั่นลงที่กาย วาจา ใจ

"ปัญญา"..ก็ให้รอบรู้ในกาย วาจา ใจ
ไม่ให้เป็นโทษ สิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้น
ทีนี้ศีล สมาธิ ปัญญา
ก็รวมลงเป็นตัวเดียวกัน

แต่ก่อนพระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติ เพราะเหตุใด?..
เพราะภิกษุมีกิเลสน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆ
พอมีผู้ทำผิด..ท่านจึงบัญญัติขึ้น
ข้อไหนที่บัญญัติก็เพราะถูกทำผิด
สิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิด ท่านก็ไม่ได้บัญญัติ

พระบรมศาสดายืนยันว่า ศีลมีตัวเดียว
สมาธิมีตัวเดียว ปัญญามีตัวเดียว
รวมลงถึงเอกะศีลในปัจจุบัน
รวมลงเอกะสมาธิในปัจจุบัน
รวมลงเอกะปัญญาในปัจจุบัน
ส่วนจะไปทางโลกีย์หรือโลกุตตระ
ก็แล้วแต่ปัญญาสัมประยุทธของแต่ละท่าน

...

"พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต"
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหารDT017019

จำปาพร

17 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย