"กามทั้งหลาย เหมือนเขียงหั่นเนื้อ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    28 พ.ค. 2564

.
 "กามทั้งหลาย เหมือนเขียงหั่นเนื้อ"

" .. กามทั้งหลาย เปรียบเหมือนอย่างเขียงหั่นชิ้นเนื้อ "ธรรมดาเขียงนื้มืแต่สึกหรอเรื่อยไป ไม่มืหรอกมันจะงอกขึ้นมาอีก" อันนี้ฉันใดก็เหมือนกันแหละ

"ผู้บริโภคกามทั้งหลายนี่ ก็มืตั้งแต่เสื่อมลงไปเลย ทั้งร่างกายก็ทรุดโทรมลงไป ทางจิตใจก็เสื่อมลงไปจากคุณความดี" ผู้มัวเมาในกามคุณนะ เสื่อมไปจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้น .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

28 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย