"บุญ อานิสงส์ของบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 พ.ย. 2563

.
 "บุญ อานิสงส์ของบุญ"

- "การสร้างบุญด้วยทรัพย์" วัตถุสิ่งของ กำลังกายและการอนุโมทนาบุญ การสร้างบุญประเภทสุดท้ายเปรียบประดุจหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว

- "การคอยรับบุญของผู้อื่น" เหมือนดื่มน้ำติดก้นแก้ว ดื่มเท่าไรก็ไม่อิ่มสักที คนมีสติธรรม ปัญญาธรรม ย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตัวเอง เหมือนเติมน้ำใส่แก้ว หิวเมื่อใด ดื่มได้อิ่มชื่นใจฉันนั้น

- "อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้" จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรม ไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในระดับครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้ ..

"รู้จักวัดป่าบ้านตาด"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
    DT014902

วิริยะ12

19 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย