ข่าววันรวมพลังเด็กดี V-STAR

 DMCnews  


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-STAR ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยในภาคเช้าเป็นกิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา และการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกรายบุคคล ต่อด้วยการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก

ส่วนกิจกรรมเด่นของงานจะอยู่ในภาคเย็น ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ คือ การกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำปฏิญาณตน รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น กิจกรรมสรรเสริญพระคุณครู และร่วมรวมพลังขับร้องเพลง chang the world โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอกวาทแก่เหล่าเด็กดี V-star ว่าเด็กดี V-star ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มาทำความดี มาเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดี ซึ่งขอชื่นชมอย่างจริงใจกับผู้ที่ส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนขาดเกราะป้องกันที่ดี สิ่งที่จะป้องกันน้องๆ เยาวชนได้ดีที่สุดนั้นก็คือคุณธรรมและศีลธรรม หลักความดีที่จารึกอยู่ในตัวเราจะเป็นเกาะป้องกันน้องๆ ได้ โดยผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกเป็นเดือนๆ


ที่มา : DMC

18,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย