"เมตตาธรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    14 เม.ย. 2563


 "เมตตาธรรม"

" .. ธรรมสำคัญประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ "คือเมตตาธรรม" ใครทั้งหลายทั้งนั้นก็สรรเสริญบรรดา ผู้มีธรรมสำคัญคือเมตตา

ในขณะเดียวกัน "ก็มีผู้ต้องเป็นทุกข์ เพราะมีเมตตา ด้วยหลงเข้าใจว่า เมื่อ มีเมตตามีความสงสาร ก็ต้องมีใจไม่เป็นสุข" ซึ่งที่จริงแล้วหาถูกต้องไม่ "เมตตาหรือความสงสารนั้น ต้องสงสารตัวเองด้วยและการจะช่วยตัวเอง ให้พ้นความน่าสงสารน่าเมตตานั้น"

ทุกคนทำได้ แม้ว่าบางทีจะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความน่าสงสารน่าเมตตาไม่ได้ "ความน่าสงสารน่าเมตตาที่ยิ่งใหญ่ คือความมีใจไม่สงบเร่าร้อนอยู่" ข้อนี้แหละที่ทุกคนช่วยตัวเองได้และพึงช่วยตัวเองอย่างยิ่ง "ท่องพุทโธ พุทโธ พุทโธไว้" นี้แหละเป็นการช่วยตัวเองที่ง่ายและได้ผลจะหยุดความเร่าร้อนได้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

14 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย