พ่อของแผ่นดิน

   

วันพ่อ 5/12/55
พระภูมินทร์ ปิ่นสยาม นามเกริกก้อง
นามแซ่ซ้อง ผองไทย ในแหล่งหล้า
ดุจดั่งร่ม โพธิ์ทอง ของประชา
คุ้มพารา ข้าพระบาท ผองชาติไทย

พระดำเนิน ทุกถิ่นที่ มิว่างเว้น
พระทรงเป็น เช่นพ่อ ผู้ก่อให้
พระทรงเป็น “พ่อหลวง” ในดวงใจ
พระทรงเป็น กษัตริย์ไทย ในแผ่นดิน

ขอพระองค์ ทรงเกษม เปรมปรีดา
เหล่าทวยข้าฯ น้อมใจกาย ถวายสิ้น
หกสิบล้าน ดวงใจ ให้ภูมินทร์
น้อมดวงจินต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

5,989


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย