"ท่านแจกตามนิสัยวาสนา" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2566

.
 "ท่านแจกตามนิสัยวาสนา"

" .. การปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะปรารภยากบ้าง เพราะเหตุว่าบารมีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้า ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน "คล้ายกันกับดอกบัวสี่เหล่าซึ่งมีอยู่ทุกยุค ทุกสมัย ทุกกาล ทุกเวลา มรรค ผล นิพพานก็มีอยู่ทุกกาลทุกเวลา" ไม่ล่วงลับดับไปทางใดเลย

"พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย" จะมากกว่าล้าน ๆ พระองค์ ที่บังเกิดขึ้นเป็นยุค ๆ ก็ดี "ก็เป็นคำสั่งและคำสอนอันเดียวกัน ไม่ได้ลบล้างและคัดค้านกันเลยแม้แต่นิดเดียว" เพราะบริบูรณ์พร้อมทั้งเหตุและผลพอ "ไม่มีขัดแย้งแข่งดีแข่งเด่นกันอันใดเลย"

"เพราะเป็นธรรมาธิปไตยเต็มภูมิแล้วและก็เป็นโลกุตตระ" คำสอนโดยตรง "ด้วยไม่มีโลกีย์มาปนเปไปทางใดเลย" ถึงจะแจกแยกออกเป็นตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้ายก็ "แจกออกตามนิสัยวาสนาของกุลบุตรกุลธิดาของท่านผู้ที่จะปฏิบัติให้เข้าใจความหมายของจิตและธรรม" ไปเป็นชั้น ๆ เท่านั้น "คิวสุดท้ายที่ประสงค์จงใจก็หวังเพื่อให้พ้นจากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงเท่านั้น" .. "

"ธรรมเป็นของกลาง"
(หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

วัดบรรพตคีรี จ. มุกดาหาร    DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5333 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย