"สมุทัยเกิดจากใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    14 ธ.ค. 2560

 "สมุทัยเกิดจากใจ"

" .. "สงครามทางโลกยังมีกาลมีเวลา สงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลา" ถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้น "ความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหน นั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัย" เกิดขึ้นมาจากที่นั่น

"สมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิด" แดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหน "ถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอใจของตัว เกิดขึ้นมาจากที่นั่น" ผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตาย

"ถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ นั้นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วย" เนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัย เขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นให้มากมูนอะไรได้นัก เนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสาย โดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน เว้นเสียแต่หลับเท่านั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
[urlhttp://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=396&CatID=3[/url]DT014902

วิริยะ12

14 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4854 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย