"เปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 วิริยะ12   19 มิ.ย. 2563


 "เปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม"

" .. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ทรงเปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม" คือสามารถกันความแปดเปื้อนและความแผดเผาเร่าร้อนได้ แต่ร่มนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันภายนอก

ส่วนธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกันภายใน "ร่มทำไม่ให้ฝนเปื้อนเปียกกาย" ไม่ให้แดดแผดเผากาย "ส่วนธรรมะทำไม่ให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแปดเปื้อนใจ" แผดเผาใจ .."

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

19 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  224 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย