เมื่อทุกข์ไม่มี ความสุขก็ไม่จำเป็น : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ
วัดป่าเขาน้อย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

...

เป็นนักศึกษา นักอบรมจิตใจของเรา การศึกษาการปฏิบัติต้องอาศัยหลักแห่งความจริง
ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นจุดยืน ความจริงนี่เองเป็นอมตธรรมไม่เปลี่ยนแปลง
เราไม่รู้จักความจริงแล้วมันก็ไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่จริง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ได้รับความกระทบกระเทือนใจทุกข์ใจเสียใจน้อยใจเดือดร้อนใจ
เพราะฉะนั้นความจริงมันซ้อนอยู่กับสิ่งที่ไม่จริง ความสุขมันซ้อนอยู่กับทุกข์
เพราะมันเป็นคู่กันแต่ไหนแต่ไรมา เหมือนกับมืดกับสว่าง
เพราะมันมีความทุกข์มันจึงมีความสุข ถ้าความทุกข์ไม่มีแล้วความสุขก็ไม่มี ..ไม่จำเป็นจะต้องมี

ที่เราทั้งหลายต้องการความสุขก็เพื่อให้ดับทุกข์ เพื่อระงับทุกข์ เพื่อบรรเทาทุกข์นี่เอง
ทุกข์ที่มีอยู่ตรงไหนเราก็พยายามหาความสุขเพื่อมาต่อรองกับทุกข์
ให้มันเบาบางเพื่อให้มันสงบระงับไป..ถ้าทุกข์ไม่มีล่ะ ความสุขก็ไม่จำเป็น
เพราะธรรมทั้งหลายเป็นคู่กันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใน "สัจจะ" ความจริง
ที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์พบเรื่อง "ทุกข์" ท่านจึงสอนให้รู้ด้วย "ปริญเญยธรรม"
รู้ทั่วถึง รู้รอบคอบ รู้อย่าให้มันมีเศษเหลือ ทุกข์มีประมาณเท่าไร ให้รู้
ว่ากำหนดรู้ทั้งหมดทุกข์ก็เป็นของจริง เป็นสัจจะในส่วนของทุกข์
แต่ทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นของที่ธาตุแท้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพราะมันมาจาก "เหตุ" คือ "สมุทัย"DT017019

จำปาพร

 เปิดอ่านหน้านี้  148 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย