"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๔" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    25 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๔"
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. บัดนี้ เราทุกคนรู้แล้วว่า "กิเลสมันดองอยู่ในจิตใจของเรามานาน" จนนับภพนับชาติไม่ได้ "ที่เรามาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะจิต"

"เพราะจิตนี้หลงอยู่ในกามารมณ์" สำคัญผิดว่ากามให้ความสุข ที่ไหนได้ "กามนี้มันให้ความทุกข์ ตั้งแต่เกิดจนเราตาย" ตายแล้วยังตามจิตหลงไปจนนับภพนับชาติไม่ไดในอนาคต

ดูแต่ในปัจจุบันนี้ชาตินี้ "คนใดบริโภคกามทางกายอยู่ ทางวาจา ทางจิตอยู่ ย่อมมีแต่เรื่องร้อนจิตร้อนใจทั้งภายนอก ภายใน"

ด้วยเหตุนี้แหละ เมื่อเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนากัณฑ์นี้แล้ว "ให้พากันละกามตัวมารร้ายนี้ ออกให้หมดสิ้น" อย่าเสียดายตามอยากอยู่เลย .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

25 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย