"ทำสืบเนื่องต่อกันไป" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "ทำสืบเนื่องต่อกันไป"

" .. ก่อนที่ความชั่วทั้งหลายจะออกไปนั้น "ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นผู้บังคับบัญชา" ให้เราปฏิบัติขัดเกลาอยู่เสมอ "การปฏิบัติจิตใจของเรานั้น เป็นของที่ทำได้ยาก" ยากสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ เพราะเหตุว่า ผู้ที่ไม่ต้องการที่จะมาปฏิบัติทางจิตใจของตนนั้นก็อ้างเหตุผลต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการงานอย่างโน้นอย่างนี้

"ถ้าผู้ที่มีศรัทธา" คือ ความเชื่อมั่นในใจของตนเองแล้วว่า "การปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเกิดผลแก่จิตใจของเราอย่างแน่นอน" ถ้าเราทำจริงจัง คือ "เราตั้งใจทำด้วยสัจจะวาจา" คือ ความจริงทางวาจา ความจริงทางกาย ความจริงทางใจ ทำได้ทุกวัน จะเป็นวันละเล็กละน้อย ก็ไม่เป็นประมาณ "ข้อสำคัญขอให้เราได้ทำสืบเนื่องต่อกันไปไม่ให้ขาด" .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,397


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย