"โลกุตตระคำสอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

"โลกุตตระคำสอน"

" ..การปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะปรารภยากบ้าง "เพราะเหตุว่าบารมีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้า" ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน "คล้ายกันกับดอกบัวสี่เหล่า" ซึ่งมีอยู่ทุกยุค ทุกสมัย ทุกกาล ทุกเวลา มรรค ผล นิพพานก็มีอยู่ทุกกาลทุกเวลา ไม่ล่วงลับดับไปทางใดเลย

พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะมากกว่าล้าน ๆ พระองค์ ที่บังเกิดขึ้นเป็นยุค ๆ ก็ดี "ก็เป็นคำสั่งและคำสอนอันเดียวกัน" ไม่ได้ลบล้างและคัดค้านกันเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะบริบูรณ์พร้อมทั้งเหตุและผลพอ "ไม่มีขัดแย้งแข่งดีแข่งเด่นกันอันใดเลย" เพราะเป็นธรรมาธิปไตยเต็มภูมิแล้วและก็เป็นโลกุตตระคำสอนโดยตรง

ด้วยไม่มีโลกีย์มาปนเปไปทางใดเลย ถึงจะแจกแยกออกเป็นตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย "ก็แจกออกตามนิสัยวาสนาของกุลบุตรกุลธิดาของท่านผู้ที่จะปฏิบัติให้เข้าใจความหมายของจิตและธรรมไปเป็นชั้นๆ เท่านั้น" คิวสุดท้ายที่ประสงค์จงใจก็หวังเพื่อให้พ้นจากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงเท่านั้น .."

"ธรรมเป็นของกลาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร


• ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์สูงสุด

• "ไฟสุมอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• กฎแห่งกรรม ตอน "ผู้ผ่านยมโลก" (เรื่องจริงที่คุณ..ต้อง "ขวัญผวา") ..ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย