"วิธีดับกรรม ดับเวร" หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    27 มี.ค. 2567

"วิธีดับกรรม ดับเวร"

" .. "วิธีดับบาป ดับกรรม" ดับความชั่วทั้งหลายดับภัย คับเวร จะล้างบาป ล้างกรรม ล้างภัย "ล้างเวรทั้งหลายนั้น ไม่มีวิธีอื่น นอกจากเรานั่งสมาธิ" เมือนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้ว "เป็นจิตอันเดียวแล้ว บาปกรรมทั้งหลายมันก็ไม่มี ภัยเวรทั้งหลายมันก็ไม่มี" ความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มี มีแต่ความสุขน่ะซี .. "

"อาจาโรวาท"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโรDT014902

วิริยะ12

27 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  599 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย