เ กิ ด ม า แ ล้ ว ได้ เ ข้ า ร อ บ ธัมโมวาทโดย พระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     22 ก.ย. 2557

พ รุ่ ง นี้...วั น พ ร ะ
วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ธ ร ร ม ะ ป ร ะ จำ วั น พ ร ะ

เ กิ ด ม า แ ล้ ว ได้ เ ข้ า ร อ บ
ธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรม
ชี้บอกถึงความเป็นจริงของชีวิตว่า
ชีวิตนี้เป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไร
จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับทุกข์
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะมีโอกาส ได้ฟังกันง่ายๆ
การที่ได้ยินได้ฟังถือเป็นโอกาสดี
เป็นความโชคดี เรียกว่า
เราคือผู้ที่ได้เข้ารอบมาตามลำดับ

รอบแรก #คือการผ่านเข้ารอบได้เกิดเป็นมนุษย์
#เกิดเป็นคนไทย
#ในผืนแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนา
#เป็นบุญของเรามาก #ที่ได้พบพระพุทธศาสนา
ถ้าไปเกิดในถิ่นฐานที่ไม่มีพระพุทธศาสนา
มีคำสอนที่ผิด เราก็จะพลอยเห็นผิด
ทำผิดไปด้วย

ฉะนั้น พวกเราคนไทยทั้งหลาย
ถือว่าโชคดีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา
แต่คนที่เป็นชาวพุทธแล้วไม่มีศรัทธา
ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปก็มีมาก
โดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบัน
ส่วนน้อยที่มีความศรัทธา
ความเชื่อในเรื่องกรรม
และผลของกรรมว่ามีจริง
ส่วนมากไม่เชื่อกัน
ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆ

#คนที่ทั้งทำบุญ #ให้ทาน #รักษาศีล
#ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมครบถ้วน
#นับเป็นผู้ที่โชคดี #ที่ได้ก้าวมาถึงขั้น
#เป็นผู้มีศรัทธาต่อการปฏิบัติ
#เรียกว่าได้เข้ารอบมาตามลำดับ
#แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญ
#มีปุพเพกตปุญญตา
#การสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อน

ฉะนั้น #หากใครที่มาปฏิบัติธรรม
#เจริญภาวนาจนมาถึงแค่เอื้อมแล้ว
#ก็อย่าได้ละความพยายาม
#เพราะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
#อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
#ยังปรากฏชี้ทางให้เราอยู่
คือเรื่องของรูปนาม ขันธ์ ๕
ในร่างกายจิตใจของตัวเรา
ที่ใช้เป็นที่เรียนรู้ ศึกษา พิจารณา
ให้เข้าถึงความพ้นทุกข์
หากเราทุกคนเร่งพากเพียรปฏิบัติ
ชีวิตจะไม่มีทางตกไปในอบายภูมิ
ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันจนไม่มีที่สิ้นสุด

#ธัมโมวาท โดย #พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
คัดลอกจากหนังสือ ตื่น รู้ เบิกบาน
----------------------------------------
ขอเรียนเชิญสาธุชน ติดตามรับชม
#รายการถ่ายทอดแพร่ภาพออกอากาศ
ช่วงเวลา ๒๐.๑๕-๒๑.๑๕น. #ของทุกวัน
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ได้ที่หน้าเว็ปไซต์
เว็ปไซต์ http://www.watmaheyong.org/
Facebook https://www.facebook.com/watmaheyong

เครดิตภาพ : ขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ช่างภาพวัดมเหยงคณ์ Matv Creation    


ที่มา : www.facebook.com/watmaheyong

DT015578

Ratchada

22 ก.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5375 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย