"ธรรมของพรหม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมของพรหม"

" .. "เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ล้วนสำคัญอย่างยิ่ง" ถ้าจะอบรมพรหมวิหารธรรม ก็อย่าเห็นว่าเมตตากรุณาเท่านั้นสำคัญ มุทิตาและอุเบกขาก็สำคัญอย่างยิ่ง "ไม่มีเมตตา กรุณา ก็จะมีใจโหดเหี้ยม ไม่มีมุทิตาก็จะมีความอิจฉาริษยา ไม่มีอุเบกขาก็จะไม่รู้จักวางเฉย" ไม่รู้จักปล่อยวางยึดมั่นอยู่

"ความโหดเหี้ยม ความอิจฉาริษยา ความยึดมั่นไม่ปล่อยวาง ย่อมเป็นความไม่สวยไม่งามของจิตใจ" ย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนา ฉะนั้น เมื่อปรารถนาจะไม่ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนโหดเหี้ยม ขี้อิจฉาริษยา หรือไม่ปล่อยวาง "ก็ต้องอบรมพรหมวิหารธรรม เพื่อให้จิตพ้นจากสภาพที่ไม่งดงาม" ไม่เป็นที่พึงปรารถนาดังกล่าว .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913


• ๑๒.ปางสมาธิเพชร

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า

• การ์ตูนธรรมะ

• น้ำมันอัลมอนด์พลัล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย