"บารมีอยู่ที่จิต" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    19 ม.ค. 2565

.
 "บารมีอยู่ที่จิต"

" .. คำว่าบารมีไม่ใช่คำพูด มันเป็นจิตใจนั่นแหละ "คนดี คนมีบารมี ทำสิ่งใดเขาก็ทำจริง" ปฏิบัติสิ่งใดเขาก็ปฏิบัติจริง "นึกภาวนาพุทโธในใจก็นึกจริง ๆ" รวมเข้าไปได้จริง ๆ

ใครจะพูดอย่างไรว่าอย่างไร "ข้าไม่เกี่ยว ข้าภาวนาเสียอย่าง" จิตใจสงบระงับก็สบาย ไม่ต้องไปหาเรื่องราวภายนอกให้มันยุ่งเหยิง "พุทโธอยู่ในดวงใจนี้" ใจอยู่ที่ไหน จิตอยู่ที่ไหน ไม่ต้องไปหา ที่จิตที่ใจมันมีอยู่ในกายในจิตนี้แหละ .. "

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙ DT014902

วิริยะ12

19 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5187 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย