"บุญบาปทั้งหลายมีใจถึงก่อน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    21 ก.ย. 2562


 "บุญบาปทั้งหลายมีใจถึงก่อน"

" .. เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอให้พากันคิด ขอให้พากันตรองให้เข้าใจคำว่า "ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยะ ไม่ใช่บุญใช่บาปมีใจถึงก่อน" มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจทั้งนั้นเลย "ใจเป็นผู้สร้างจึงมีได้ บุญบาปคุณโทษดังกล่าวมานั้นน่ะ ถ้าใจไม่สร้างอันใดแล้วไม่มี"

ดังนั้น "ให้พากันรักษาจิตใจของตนเสมอ" ไปไหนมาไหนก็ถ้าไม่มี เรื่องอื่นที่จะคิด "เราก็บริกรรมพุทโธ นึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้า มาตั้งไว้ในใจ ของเราเรื่อยไป" พระคุณของพระพุทธเจ้ายังรักษาจิตใจของเรา ไม่ให้ตกไปในที่ต่ำ ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม เป็นเวร ทำให้ใจสูงไป อยู่ด้วยเมตตากรุณา .. "

"ใจเป็นใหญ่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

21 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5368 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย