"ศาสนาของปัญญาสูงสุด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 ก.ค. 2560

 "ศาสนาของปัญญาสูงสุด"

- สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง
- จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านไตร่ตรอง
- ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา

ดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาเอกของโลก "เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญา" สำคัญมากอันนี้ "ปัญญานี้เกิดขึ้นแล้วครอบโลกธาตุ ... "ภาวนามยปัญญา"

อันหนึ่งอันสองเป็นพื้นฐานค่อยไสเข้าไป "พอไปถึงภาวนามยปัญญานี้ แตกกระจายครอบโลกธาตุ ใครยังไม่เคยภาวนาให้ภาวนาเสียบ้าง" อย่าหาตั้งแต่ศาสนาเปรตศาสนาผีเข้ามาเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนา "ซึ่งเป็นองค์ภาวนามยปัญญา เป็นศาสนาที่เอก ออกจากภาวนามยปัญญา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3132&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

28 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5340 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย