"วัดป่าพงทุกข์มาก" (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ)

 วิริยะ12  

.
 "วัดป่าพงทุกข์มาก"

" .. เช้าวันหนึ่งผมกำลังกวาดใบไม้ที่ลานวัด "อารมณ์ไม่ดี รู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองและรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่วัดป่าพงเจอแต่ทุกข์" พอดีหลวงพ่อเดินมายังผม ท่านยิ่มใหัพร้อมกับพูดว่า "วัดป่าพงทุกข์มาก" แล้วท่านก็เดินกลับไป ผมสงสัยว่าทำไม หลวงพ่อพูดอย่างนี้ กลับไปกุฏิพิจารณาได้สติว่า "ทุกข์ไม่ได้เกิดจากวัดป่าพง แต่เกิดจากจิตใจของเราเอง" .. "

พระพรหมวชิรญาณ (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ)
จากหนังสือ "ใต้ร่มโพธิญาณ" (๑๒๒)    

5,524


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย