"ขันติเป็นแนวหน้า" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    14 ก.ย. 2562

 "ขันติเป็นแนวหน้า"

" .. ปัญหาทุกอย่างมันมาอยู่ที่ใจของเรา "ถ้าแก้ใจตนเองแล้วก็หมดปัญหา" ทำอย่างไรจึงจะแก้ได้ "ก็ต่อสู้กันก่อนโดยอาศัยขันติ คือความอดทน"

ฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ "ท่านจึงยกขันติเป็นแนวหน้า" นี่ถ้าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านจะไม่ได้เรื่อง ไม่สำเร็จ .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 DT014902

วิริยะ12

14 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4725 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย