"๑๗ ใครทำใครได้" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    15 พ.ค. 2561

 "๑๗ ใครทำใครได้"

" .. การปฏิบัตินั้นแบ่งกันก็ไม่ได้ ใครปฏิบัติก็ได้เฉพาะคนนั้น "เหมือนอย่างที่เรารับประทานอาหาร เมื่อใครรับคนนั้นก็อิ่ม" ใครไม่รับคนนั้นก็หิว .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

15 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย