"๑๗ ใครทำใครได้" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

"๑๗ ใครทำใครได้"

" .. การปฏิบัตินั้นแบ่งกันก็ไม่ได้ ใครปฏิบัติก็ได้เฉพาะคนนั้น "เหมือนอย่างที่เรารับประทานอาหาร เมื่อใครรับคนนั้นก็อิ่ม" ใครไม่รับคนนั้นก็หิว .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3120 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย