"เมาในชีวิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    17 ส.ค. 2562

 "เมาในชีวิต"

" .. เมื่อมาพิจารณาดูชีวิตของเรา "ให้เห็นเป็นของไม่มีสาระ มันเป็นของไม่ถาวรมั่นคงอะไร" มันเป็นไปตามเรื่องของมัน

เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ "เราจะหายไปจากความเมา คือเมาในอายุว่าเราจะมีอายุยืนนาน เมาในร่างกายว่าสวยงาม เมาในชีวิตว่าเราจะไม่ตาย เมาในความที่เราจะไม่เจ็บไม่ไข้" มันจะหายไปจากความเมาหมู่นี้

หมายความว่า "จะไม่ถือตัวถือตน มันจึงค่อยปล่อยวาง" ที่พิจารณาได้อย่างนี้ มันเป็นประโยชน์อย่างนี้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

17 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย