"คติธรรมประจำใจ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    29 ม.ค. 2565

.
 "คติธรรมประจำใจ"

" .. ผู้เบียดเบียนผู้อื่น คือผู้เบียดเบียนตนเอง .. ผู้สงเคราะห์ผู้อื่น คือผู้สงเคราะห์ตนเอง .. ความเมตตากรุณาที่มนุษย์มีต่อกัน มีเดชานุภาพยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ .. ผู้ที่ฆ่า ผู้ชนะ ผู้ด่า ผู้ประทุษร้ายเขา ย่อมได้ ผู้ฆ่า ผู้ชนะ ผู้ด่าและผู้ประทุษร้ายตอบ .. "

"ธรรมะทะลุโลก"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
    DT014902

วิริยะ12

29 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย