"มงกุฏกรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    11 ส.ค. 2562

.
 "มงกุฏกรรมฐาน"

" .. การทำกรรมฐานมีหลายอย่างมากมาย มันก็ยากลำบาก "เอาลมนี้เป็นกรรมฐานดีกว่า" เพราะว่า "ลมหายใจนี้เป็นมงกุฎกรรมฐาน" มาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์มาแล้ว

พอเรามีโอกาสดี ๆ เราเข้าไปนั่งสมาธิ "เอามือขวาทับมือซ้าย เอาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรง" แล้วก็นึกในจิตของเราว่า บัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป

"ไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวล ปล่อย ปล่อยให้หมด" แม้จะมีธุระอะไรอยู่มากมาย ก็ปล่อย ปล่อยทิ้งในเวลานั้น สอนจิตของเราว่า "จะกำหนดตามลมอันนี้ ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอันเดียว" แล้วก็หายใจเข้า หายใจออก .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

11 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย