"ภาวนาไม่ใช่ของหนัก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    20 มิ.ย. 2562

 
"ภาวนาไม่ใช่ของหนัก"

" .. "การภาวนาไม่ใช่เป็นของหนัก" เหมือนแบกไม้หามเสา "เป็นของเบาที่สุด" นึกภาวนาบทใดข้อใด ก็ให้เข้าถึงจิตถึงใจ จนจิตใจผ่องใสสะอาด ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ภายในจิตใจของตน

"ใจก็สบาย นั่งก็สบาย นอนก็สบาย ยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั่น" ในตัวคนเรานี้ "เมื่อจิตใจสบายกายก็พลอยสบายไปด้วย" อะไร ๆ ทุกอย่างมันก็สบายไป มันแล้วแต่จิตใจ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
   DT014902

วิริยะ12

20 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย