ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)

 DhammathaiTeam  

ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)

Channel : หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย

https://www.youtube.com/channel/UCEqcRs_W_cHY8wxb1qmaKRQ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_ELCy04rPlc

10,863


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย