อะไรๆ ก็ยีดทั้งนั้น (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 ลูกโป่ง    12 มิ.ย. 2554 หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

ความสมมุติของโลกว่า
สิ่งนั้นเป็นนั้น สิ่งนี้เป็นนี้่ไม่มีสิ้นสุด
แม้จะสมมุติว่าสิ่งใดเป็นอะไร ก็ยึดถือในสิ่งนั้น
รักก็ยึด ชังก็ยึด เกลียดก็ยึด โกรธก็ยึด
อะไรๆ ก็ยึดทั้งนั้น
เพราะเรื่องของโลกก็คือกิเลสเป็นสิ่งสำคัญ
มีแต่เรื่องยึดและผูกพัน
ไม่มีคำว่า "ปล่อยวาง" กันบ้างเลย
ความยึดถือสาเหตุให้เกิดทุกข์ กังวล
โลกจึงมีแต่ความทุกข์ ความกังวลเพราะความยึดถือ
ถ้าความยึดถือเป็นหมือนวัตถุ
มองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแล้ว
มนุษย์เราแบกหามกันทั้งโลก คงดูกันไม่ได้
เพราะบนหัวบนบ่าเต็มไปด้วยภาระ
ความแบกหามพะรุงพะรัง
ที่ต่างคนต่างไม่มีที่ปลงวาง
ราวกับเป็นบ้ากันทั้งโลกนั่นแลยังจะว่า
"ดี เกียรติยศ ชื่อเสียง" อยู่หรือ?
จนปราชญ์ท่านไม่อาจทนดูได้
ท่านสงสารและสังเวชคงามพะรุงพะรังของสัตว์โลก
เพราะท่านเป็นผู้หา "เมืองพอดี"
ไม่มีภาระเต็มตัว เต็มหัว เต็มบ่่าแล้วอย่างสิ้นเชิง


 ที่มา... fb Supani Sundarasardula 

_/|\__/|\__/|\_
   DT0329

ลูกโป่ง

12 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย