"ผู้รู้ ผู้หลง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 พ.ค. 2564

.
 "ผู้รู้ ผู้หลง"

" .. "คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละ คือจิต" คนที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี้แหละ สมมุติว่าเป็นจิต "ถ้านำมันไปฝึกแล้วมันรู้จริง มันก็เป็น "พุทโธ" คือ ผู้รู้ เป็นผู้รู้จริง" คือรู้แล้วไม่มีทุกข์

"แต่ถ้าจิตนี้ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรม มันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้" เพราะมันมี "ผู้หลง" มาปนเปมันอยู่ "คือถ้าชอบใจมันก็ดีใจ ถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอย่างนี้" ฉะนั้น "เราจึงต้องเอามันมาฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์" จนกว่าที่จิตมันจะสงบ เมื่อมันสงบมันก็ไม่ไปไหน มันขี้เกียจจะไปเหมือนกัน .. "

"การเข้าสู่หลักธรรม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

11 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5108 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย