"ดูแล้วจะเห็น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    22 ก.พ. 2562


 "ดูแล้วจะเห็น"

" .. เมื่อจะทำบาป ไม่ว่าบาปมากบาปน้อย "บาปมากคือการฆ่า บาปน้อยคือการทำให้เขาเดือดร้อนทรมานด้วยประการต่าง ๆ หรือทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ" ดังนี้เป็นต้น

เมื่อจะทำบาปดังกล่าว แม้เป็นเพียงก่อนลงมือทำ เพียงคิดจะทำดำริจะทำ "ขอให้ดูใจของตน" ดูให้เห็นว่า มีความผ่องใสหรือว่ามีความขุ่นมัว มีความเย็นหรือว่ามีความร้อน "ขอให้ดูแล้วจะเห็น จะเห็นแน่นอนว่าใจเป็นเช่นไร" เป็นความเศร้าหมองไม่ใช่หรือ .. "

"สมเด็จฯ ท่านสอน"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

22 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5199 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย