"เช่าบ้านเขาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    28 เม.ย. 2563


 "เช่าบ้านเขาอยู่"

" .. เราทุกวันนี้ก็เหมือนอาศัยบ้านของเขาอยู่ เท่านั้นแหละ "บ้านเราไม่มี ไปเช่าบ้านเขาอยู่เท่านั้นแหละ" อยู่ไปนาน ๆ ก็นึกว่าบ้านของเรา ถึงเวลาแล้วเขาก็ไล่เราหนี เราก็เสียใจเท่านั้นแหละ

"ร่างกายสังขารที่เป็นอยู่นี้เรามาอาศัยอยู่" ก็นึกว่าตัวเรา ถ้าเป็นตัวเรา อันนี้ต้องเป็นอย่างนั้น อันนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เขาก็ต้องเชื่อเราถ้าเราพูด อันนี้อย่าเจ็บนะอย่าไปเป็นทุกข์นะ อย่าไปแก่นะ .. ไม่ได้ "จะต้องเป็นไปตามสภาพของมัน" เพราะว่า "สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเอง" มันถึงเป็นอย่างนั้น .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

28 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5179 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย