"หลวงปู่ดูลย์ เข้ากราบหลวงปู่มั่น"

 วิริยะ12    27 มิ.ย. 2561

 "หลวงปู่ดูลย์ เข้ากราบหลวงปู่มั่น"

".. หลวงปู่เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง ได้สนทนาธรรมกันอยู่นานพอสมควร "โดยพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้สอบถามและหลวงปู่ดูลย์เป็นผู้กราบเรียน" ถึงตอนหนึ่งหลวงปู่ดูลย์กราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่ว่า

"เดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้ว กระผมได้ทำความรู้จักกับกิเลสของกระผมได้ดีแล้ว คือ ถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วแบ่งเป็น ๔ ส่วน .. "

- ส่วนที่หนึ่ง กระผมละได้เด็ดขาดแล้ว
- ส่วนที่สอง กระผมละได้ครึ่งหนึ่ง
- ส่วนที่สามกับส่วนที่สี่ กระผมยังละไม่ได้ขอรับ

เมื่อได้ยินดังนั้น พระอาจารย์ใหญ่จึงเอ่ยว่า "เก่งมาก ฉลาดมาก ที่สามารถรู้จักกิเลสของตนเองและการปฏิบัติที่ผ่านมา ที่เล่าบอกนั้น ก็เป็นการถูกต้องดีแล้ว" .. "

ธรรมประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm   DT014902

วิริยะ12

27 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย