ภาวนาพุทโธไปที่ไหนก็อบอุ่นใจ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เราไหว้พระภาวนา เราทำบุญกุศลเสมออย่างนี้
เทวดาชั้นต่ำ พวกภุมเทวดา รุกขเทวดา
ตลอดจนอากาศเทวดาบางพวก
เมื่อเขาได้รับส่วนบุญกุศลที่เราอุทิศให้อยู่เรื่อยๆ
เขาก็เลื่อมใสต่อเรา เขาก็มารักษา

ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยเแสดงเอาไว้จริงๆ
อยู่ในธรรมะและบทสวดมนต์ที่ว่า

"ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต

ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้านี้
ขอให้เทวดาทั้งหลายจงรักษา"

เรามาไหว้ เรานึกนับถือพระพุทธเจ้า
เราบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า
เทวดาก็นิยมนับถือด้วยเพราะเห็นว่าเราเป็นคนดี
นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
สมควรต้องรักษาให้ความปลอดภัยแก่เราอย่างนี้

ในข้อนี้อาตมาเห็นจริงด้วยเลยทีเดียว
เพราะว่า เมื่อไปไหนถ้าภาวนา "พุทโธ"
จะไปในป่าลึก ในเขา ในถ้ำ ที่ไหนก็ตามที่จะมีภัยเกิดขึ้นได้
เราภาวนา "พุทโธ" ไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีอะไร ปลอดภัยดีทุกอย่าง

เวลานั่งสมาธิก็ภาวนา "พุทโธ" จนจิตสงบ
ใจเป็นสุขแล้ว ถึงอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกอบอุ่น
เหมือนมีคนมากๆ อยู่ด้วย

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายDT017019

จำปาพร

 เปิดอ่านหน้านี้  904 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย