"อารมณ์ของกรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    14 มิ.ย. 2564

.
 "อารมณ์ของกรรมฐาน"

" .. อารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้น "ท่านให้กำหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราให้อยู่ในกระแสของลมนี้" ให้มันแน่วแน่ นิ่งนอนอยู่ เมื่อเราพยายามทำตามดังนั้น "จิตของเราก็จะสงบ" นี่ท่านเรียกว่า "อารมณ์ของกรรมฐาน"

อารมณ์กรรมฐานนี้จะทำจิตให้สงบ "เพราะจิตมันวุ่นวายมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้ว ลองนั่งดูเดี๋ยวนี้ก็ได้อาการวุ่นวายจะเกิดขึ้นทันที" มันจะไม่ยอมให้เราสงบ "ฉะนั้นท่านจึงให้หาอารมณ์กรรมฐาน" อารมณ์อันใดถูกใจถูกจริตของเรา ท่านให้พิจารณาอันนั้น เช่น "เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ"

ท่านให้พิจารณากลับไปกลับมา เมื่อทำอย่างนี้ "บางคนพิจารณา ตโจ หนัง รู้สึกพิจารณาได้สบายเพราะถูกจริต" ถ้าอันใดถูกจริตของเรา "อันนั้นก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานของเรา" สำหรับปราบกิเลสทั้งหลายให้มันเบาบางลง .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

14 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย