"ใจมีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    6 มี.ค. 2566

.
[color=#008000]"ใจมีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด"

" .. "ใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด" ความสุขความทุกข์ ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบความวุ่นวาย เกิดจากใจทั้งสิ้น ควรคำนึงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง

ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มีความสุข พ้นความชั่วได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความเย็น พ้นความวุ่นได้มีความสงบ "ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก สามารถฝึกให้อยู่ในอำนาจได้"

ใจนั้นฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น "ฝึกให้เป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกให้เป็นใจที่ร้ายก็จะเป็นใจที่ร้าย" ฝึกให้เป็นใจที่สงบก็จะเป็นใจที่สงบ ฝึกให้เป็นใจที่วุ่นก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกให้เป็นใจที่สว่างด้วยปัญญาก็จะเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา

ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญาก็จะเป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา "ใจฝึกได้บังคับได้ ถ้าตั้งใจฝึกให้จริงบังคับให้จริง" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
   DT014902

วิริยะ12

6 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย