"จิตนี้ก็เหมือนเด็ก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "จิตนี้ก็เหมือนเด็ก"

" .. เหมือนเด็กในบ้านเรานั่น "เด็กในบ้านมันซน" จะทำยังไงมันไม่หยุดมันไม่นิ่งจะทำยังไง "เอาลูกโป่งมาให้มันเล่นเสีย" มันก็เพลินกับลูกโป่งของมันสบาย "มันก็ไม่ร้อง มันก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไร" เอาเครื่องเล่นมาให้มัน ๆ ก็เพลินกับลูกโป่งนั่นแหละ

"จิตนี้ก็เหมือนกัน" เมื่อมันวุ่นวายวอกแวกอยู่ "หาอารมณ์ให้มันเล่น" เอาอะไรบ้าง "พุทธานุสติบ้าง ธรรมานะสติบ้าง" สังฆานุสติบ้าง สีลานุสติบ้าง จาคานุสติบ้าง "เอามรณานุสติบ้าง ให้มันพิจารณาความตายบ้าง" .. "

"ความผิดในความถูก"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
    

5,414


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย