"การให้ถึงพระรัตนตรัย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    21 มิ.ย. 2561

 
"การให้ถึงพระรัตนตรัย"

" .. การให้ถึงพระรัตนตรัย ก็คือ "การให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์" พระพุทธคืออะไร "พระพุทธก็คือ ผู้รู้ รู้อะไร รู้ความจริง" ความจริงคืออะไร "ความจริงก็คือธรรมะ" ส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ ที่พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นความจริง

ฉะนั้น นั่งอยู่แถว ๆ นี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นแหละ "มันไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งตัว แต่มันหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะ" ปฏิบัติตามความเป็นจริงนั้น รวมเรียกว่า "พระรัตนตรัย คือ พระพุทธหนึ่ง พระธรรมหนึ่ง พระสงฆ์หนึ่ง" ท่านให้ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

21 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5109 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย