"กามทั้งหลาย เหมือนหอกดาบ อสรพิษ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12    4 พ.ค. 2562

.
 "กามทั้งหลาย เหมือนหอกดาบ อสรพิษ"

" .. "กามะกาโม กามทั้งหลายเปรียบเหมือนปลายหอกและปลายดาบ" ถ้าใครถูกทิ่มแทงเข้าแล้วก็เป็นทุกข์ปวดร้าวไปทั้งกาย กามทั้งหลายก็ฉันนั้น "พะหุทุกโข" มีทุกข์มาก ภิกษุทั้งหลาย "พะหุปายาสา" มีความคับแค้นอัดอั้นตันใจมาก

"กามะกาโม กามทั้งหลายเปรียบเหมือนศรีษะอสรพิษ แมงป่อง ตะขาบ งูเพา งูเห่าทั้งหลาย" นั่นแหละ ถ้าใครไม่พินิจไปเหยียบเข้า ก็ถูกกัดปวดร้าวไปทั้งกายแทบประดาจะตาย "กามะกาโม" กามทั้งหลาย "พะหุทุกโข" มีทุกข์มาก "พะหุปายาสา" มีความคับแค้นอัดอั้นตันใจมาก .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
    DT014902

วิริยะ12

4 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย