"มนุษย์ผู้มีใจสูง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "มนุษย์ผู้มีใจสูง"

" .. คำว่า มนุษย์ผู้มีใจสูงนั้น "มิใช่สูงด้วยทิฐิมานะอันแสดงถึงความกระด้าง" ถ้าหมายถึงสูงแบบนั้น ริ้นตัวเล็ก ๆ อาจมีใจสูงกว่าคนเราก็ได้ สูงในที่นี้ หมายถึง "ความรู้ดีชั่วแล้วละชั่วกลับเป็นดีได้" แล้วไม่กลับตัวลงไปทำความชั่วอันเป็นของต่ำช้าเลวทรามอีก .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-01   

5,481


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย