"ใจเป็นสมบัติอันสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    20 พ.ค. 2561

 "ใจเป็นสมบัติอันสำคัญ"

" .. ใจเป็นสมบัติอันสำคัญสำหรับเราทุกคน "แต่ใจถูกอะไรบ้างที่มาทำลายมาก่อกวนอยู่เสมอ จนตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้" เราผู้เป็นเจ้าของ "จึงต้องเข้มงวดกวดขันระมัดระวังต่อสู้ต้านทานกับสิ่งที่เป็นมาร" สิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเรา ด้วยวิธีการต่าง ๆ หนักบ้างเบาบ้าง

เป็นหน้าที่ของเราจะต้องสู้ต้องอดต้องทน "เพื่อสมบัติคือจิตให้อยู่ในครอบครองของเรา" นักปราชญ์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างนั้น "ท่านไม่ได้ปล่อยตามยถากรรม" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2988&CatID=2DT014902

วิริยะ12

20 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5278 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย