"พระนิพพานอยู่ฟากตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "พระนิพพานอยู่ฟากตาย"

" .. "พระนิพพานอยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์" เราทำความเพียรภาวนาไป พอถึงทุกข์ก็เกิดความกลัวทุกข์เสียแล้ว แล้วเมื่อใดจะพ้นทุกข์ไปได้เล่า "พาไปอยู่ป่าช้าก็กลัวผี" พามาอยู่ในดงก็กลัวเสือ "การกลัวผีก็ดีการกลัวเสือก็ดี นั่นไม่ใช่กลัวตายหรอกหรือ"

ลองนั่งภาวนาดูซิว่า "เสือมันจะมาคาบคอไปกินจริง ๆ ไหมการกลัวควรกลัวแต่ในทางที่ผิด" คือกลัวความผิดไม่กระทำผิด "กลัวว่าตนเองจะไม่พ้นจากวัฏทุกข์แล้วรีบเร่งบำเพ็ญความเพียรเข้าจึงจะถูก" .. "

"ชีวประวัติและปฏิปทา"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
    

5,397


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย