"ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกได้" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    2 ก.พ. 2565

.
 "ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกได้"

" .. ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้ เอามาใช้ประโยชน์ได้ "เปรียบได้กับต้นไม้ในป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมัน เราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้" จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้ หรือทำอะไรอย่างอื่นที่จะใช้สร้างบ้านก็ไม่ได้ แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมาต้องการไม้ไปสร้างบ้าน เขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้และตัดต้นในป่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย

"การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกันอย่างนี้" ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไม้ในป่านี่แหละมาฝึกมัน จนมันละเอียดประณีตขึ้น รู้ขึ้นและว่องไวขึ้น ทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมัน "เมื่อเรารู้จักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เราก็เปลี่ยนมันได้ ทิ้งมันก็ได้ ปล่อยมันไปก็ได้" แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป .. "

“การฝึกใจ” พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22400
   DT014902

วิริยะ12

2 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย