"หัวใจของคนไทยทั้งชาติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 ต.ค. 2560

"หัวใจของคนไทยทั้งชาติ"

" .. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหัวใจของชาติไทยเรา" ให้พากันจำเอาไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี "นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา" ให้พากันเทิดทูน

อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย เช่นอย่างจะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว คนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมด มีแต่ลูกกำพร้าหยิมแหยม ๆ มันใช้ไม่ได้นะ สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้วสกุลนั้นไม่เจริญ สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดี

นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา "คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ" ให้พากันทะนุถนอม อย่าพากันไปทำลาย มีแต่ลูกหยอมแหยม ๆ พ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้

ในประเทศไทยเราก็คือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นี่คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน" อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5201&CatIDDT014902

วิริยะ12

15 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย