"ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    26 พ.ค. 2566

.
 "ชื่อว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้า"

" .. จงตั้งใจฝึกหัดจิตของตนให้เป็นสมาธิ "คือจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว คืออยู่ในคำว่า "พุทโธ" คำเดียวเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ "ก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า" เพราะสมัยปัจจุบันนี้ "สิ่งแวดล้อมทั้งหลายน้อมเอาใจของเราให้ออกห่างจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

26 พ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย