"ศีลข้อ ๔ มุสาวาท"
 วิริยะ12   30 เม.ย. 2560

 "ศีลข้อ ๔ มุสาวาท"

" .. ตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง "การโกหก เพื่อทำลายประโยชน์ของผู้อื่น" หรือว่า "เพื่อให้ผู้อื่นหายนะ"

ฉะนั้น "แม้การโกหกเพื่อทำให้ผู้อื่นสบายใจ ก็ยังเป็นการโกหก จึงมีโทษหรือบาป" แต่เนื่องจาก "มิใช่โกหก เพื่อทำลายผู้อื่น" จึงเป็นการโกหกไม่สมบูรณ์ หรือครบถ้วนตามลักษณะของการโกหก "จึงมีโทษน้อย" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

30 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  3777 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย