"รักษาศีลต้องมีความอดทน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    17 ก.ย. 2564

.
 "รักษาศีลต้องมีความอดทน"

" .. อย่างว่า "รักษาศีลอย่างนี้ถ้าใครไม่อดไม่ทนน่ะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละ" อย่างเช่นเป็นคฤหัสถ์ เอ้ามารักษาศีลอยู่อย่างนี้ เคยทำอาชีพอย่างนั้นมา ไม่ได้ทำแล้วอาชีพเช่นนั้นแล้วมันเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มันก็ทำไม่ได้ มันก็มั่นในศีลแล้ว มันเป็นอย่างนั้น

เมื่อทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำอย่างอื่น "ทำอย่างที่มันไม่ผิดศีลนั้น ก็อดกลั้นทนทานเอา แม้มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาป" ไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตน มันจะนำทุกข์มาให้ในภายหลัง ผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย

"อันความเป็นอยู่นี้ไม่คำนึงนะ ขอให้มีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกัน" ความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้น ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมัน ซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยสอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะ เมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมัน

ถ้าผู้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่า "มันมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่ มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้" ก็ต้องวางอุปาทานให้ได้ .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=55370   DT014902

วิริยะ12

17 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย