อดีตมาสู่ปัจจุบัน

 chai-aroon  

@ ในยุคก่อน โบราณ ดูเศรษฐี
รวยมั่งมี ต้องดู ที่ยุ๊งฉาง
ได้อยู่กิน สุขได้ ไม่ทรัพย์จาง
จนไกลห่าง สุขเกษม เปรมปรีดา
@ กาลเวลา เปลี่ยนไป เงินเรื่องใหญ่
นำสมัย ทุนนิยม มีเงินหนา
มีหนี้สิน กันทั่วหน้า ปวงประชา
ในยุคหน้า ปัญญา เป็นหนึ่งเดียว.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,061

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย