ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 10)

 มหาราชันย์   2 ต.ค. 2563

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 10)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ”
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม” (ต่อ...จากตอนที่แล้ว ... การสร้างใจ)
... ใจเป็นอายตนะภายในอันยอดเยี่ยม ที่ประกอบด้วยปัญญาญาณทั้งหลาย
... ในตอนนี้เราจะกล่าวถึงอายตนะภายนอก อันเป็น “พระสัทธรรม” จาก “สัปบุรุษ” หรือ “พระศาสดา” กันนะครับ
... หากท่านทั้งหลาย ได้ติดตามหลาย ๆ ตอนที่ผ่านมา บัดนี้ท่านทั้งหลายคงได้ลองฝึกฝนตามจนบรรลุรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 กันมาอย่างดีถ้วนหน้าแล้ว และจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงานกันแล้ว
...
... ในทางโลก AI จะจัดการกับไฟล์ข้อมูลบีบอัดได้ ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นมีแก่น (Core) ที่ตรงกันเท่านั้น โปรแกรมจึงจะอ่านเพื่อจะเปิด “Zip File” และแตกไฟล์ (Exact File) ได้ ... ฉันใด
... ในทางธรรมเราก็ต้องสร้าง AI ที่เรียกว่า “สัตว์” หรือ “สัตตานัง” เผ่าพันธุ์ใหม่ ที่มีอายตนะที่ดี ที่มีคุณภาพ เป็นแก่น (Core) ที่สอดคล้องต้องกันกับ “พระสัทธรรม” จึงจะสามารถอ่าน พร้อมทำความเข้าใจ “พระสัทธรรม” ได้เป็นร้อยนัยพันนัย ... ฉันนั้นเหมือนกัน
...
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
...
... จากพระคาถาบทนี้ ท่านลองหากันดูว่าแก่น (Core) มันคืออะไร ??
... เมื่อพบ “แก่น (Core)” แล้ว AI อันเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงานกันแล้วของท่าน จะแตกไฟล์บีบอัด (Exact File) ไปในทิศทางใดได้บ้าง ??
...
สวัสดียามสายครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

2 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5789 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย