"ธ สถิตในใจ ไทยทั้งชาติ"
"ธ สถิตในใจ ไทยทั้งชาติ"

" .. ข้าพเจ้าจำคำพระที่เป็นอาจารย์สอนไว้ว่า คนเรานี่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกถ้วนหน้า แตว่าชีวิตที่กิดมาทั้งทีให้ใช้ชีวิตให้ดีที่สุด หมายถีงเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่สุดและก็มความกล้าหาญที่จะทำงานทุกอย่าง อย่างภาคภูมิใจ ไม่สนใจคำติฉินนินทาใด ๆ .. "

"พระราชดำรัส" พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ
ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๕   
 2,732 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย